piektdiena, 2019. gada 25. oktobris

Rom.11:36

No Viņa un caur Viņu un uz Viņu ir visas lietas. Viņam lai ir gods mūžīgi! Āmen.