pirmdiena, 2019. gada 14. oktobris

Ec.36:29

Es jūs atpestīšu no visas jūsu nešķīstības.