pirmdiena, 2019. gada 28. oktobris

Dan.11:32

Tie ļaudis, kas savu Dievu pazīst, stipri rādīsies, un tiem izdosies.