pirmdiena, 2019. gada 26. augusts

Jes.49:8

Tā saka Tas Kungs: es tevi esmu paklausījis labā pieņemīgā laikā, un tev esmu palīdzējis pestīšanas dienā."