trešdiena, 2019. gada 28. augusts

2.Moz.3:11-12

Mozus sacīja uz Dievu: kas es esmu, ka man būs iet pie Varaūs un izvest Izraēla bērnus no Ēģiptes? Un viņš sacīja: es būšu ar tevi.