otrdiena, 2019. gada 21. maijs

Rom.8:2

Tā dzīvības Gara bauslība iekš Kristus Jēzus mani ir atsvabinājusi no grēka un nāves bauslības.