svētdiena, 2019. gada 26. maijs

Ps.116:1

Es mīlu (to Kungu), ka Tas Kungs klausa manu balsi un manu pielūgšanu.