pirmdiena, 2019. gada 4. februāris

Ps.19:8

Tā Kunga bauslība ir pilnīga un atspirdzina dvēseli.