ceturtdiena, 2019. gada 7. februāris

Ps.1:2-3

Kam labs prāts pie Tā Kunga bauslības, un kas viņa bauslību pārdomā dienās naktīs. Jo tas ir kā koks stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes savā laikā, un viņa lapas nesavīst, Psalmi 1:2-3 Bet kam labs prāts pie Tā Kunga bauslības, un kas viņa bauslību pārdomā dienās naktīs. Jo tas ir kā koks stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes savā laikā, un viņa lapas nesavīst.