trešdiena, 2019. gada 20. februāris

Mt 11:28

Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt.