pirmdiena, 2019. gada 4. februāris

Kol.2:3

Iekš Kristus ir apslēpta visa gudrības un atzīšanas bagātība.