ceturtdiena, 2019. gada 7. februāris

Jņ.15:8

Iekš tā Mans Tēvs ir pagodināts, ka jūs nesat daudz augļus un topat Mani mācekļi.