trešdiena, 2019. gada 13. februāris

Jes.63:16

Tu, Kungs, esi mūsu Tēvs, mūsu Pestītājs, no veciem laikiem tas ir tavs vārds.