pirmdiena, 2019. gada 25. februāris

Jer.50:20

Tanīs dienās un tanī laikā, saka Tas Kungs, Izraēla noziegums taps meklēts, bet vairs nebūs, un Jūda grēki, bet tie netaps atrasti, jo es tiem piedošu.