piektdiena, 2019. gada 8. februāris

4.Moz.14:19

Piedod jel šo ļaužu noziegumu pēc savas lielās žēlastības.