piektdiena, 2018. gada 28. decembris

Sal.pam.15:13

Priecīga sirds dara vaigu priecīgu, bet sirdēsti nospiež garu.