piektdiena, 2018. gada 21. decembris

Sal.pam.10:7

Taisnam piemiņa paliek svētīta.