svētdiena, 2018. gada 30. decembris

Ps.54:6

Redzi, Dievs man ir par palīgu; Tas Kungs ir tas, kas manu dvēseli uztur.