svētdiena, 2018. gada 23. decembris

Ps.34:8

Tā Kunga eņģelis apmetās ap tiem, kas viņu bīstas, un tos izglābj.