piektdiena, 2018. gada 21. decembris

Mt.13:43

Tie taisnie spīdēs kā saule sava Tēva valstībā.