pirmdiena, 2018. gada 24. decembris

Lk.2:11

Jums šodien Tas Pestītājs dzimis, kas ir Kristus, Tas Kungs.