piektdiena, 2018. gada 14. decembris

Lk.1:68-69

Slavēts ir Tas Kungs, Izraēla Dievs, jo tas savus ļaudis piemeklējis un pestījis. Un mums uzcēlis pestīšanas ragu.