ceturtdiena, 2018. gada 20. decembris

Lk.1:46-47

Marija sacīja: mana dvēsele teic augsti To Kungu, un mans gars priecājās par Dievu, manu Pestītāju.