svētdiena, 2018. gada 30. decembris

Jūd.1:24–25

Tam, kas ir spēcīgs jūs pasargāt, ka neklūpat, un savas godības priekšā bezvainīgus stādīt ar līksmību, Tam vienam gudram Dievam, mūsu Pestītājam, lai ir gods un augsta slava, spēks un vara, tagad un mūžīgi mūžam!