pirmdiena, 2018. gada 17. decembris

Jņ.7:37

Jēzus stāvēja un sauca sacīdams: ja kam slāpst, tas lai nāk pie Manis un dzer!