trešdiena, 2018. gada 5. decembris

1.Kor.1:8

Tas jūs arī apstiprinās līdz galam, ka esat bezvainīgi mūsu Kunga Jēzus Kristus dienā.