svētdiena, 2018. gada 25. novembris

Ps.96:1

Dziediet Tam Kungam jaunu dziesmu, dziediet Tam Kungam visa pasaule.