pirmdiena, 2018. gada 26. novembris

Ps.146:9

Tas Kungs pasargā svešiniekus un bāriņus un uztur atraitnes.