pirmdiena, 2018. gada 26. novembris

Lk.1:52-54

Viņš varenos nogrūdis no augstiem krēsliem, un pacēlis pazemīgos. Izsalkušos Viņš pildījis ar labumiem, un bagātos Viņš atstājis tukšus. Viņš uzņēmis savu kalpu Izraēli un pieminējis Savu žēlastību,