piektdiena, 2018. gada 9. novembris

Ebr.6:12

Tiem dzenaties pakaļ, kas caur ticību un pacietīgu gaidīšanu iemanto tās apsolīšanas.