piektdiena, 2018. gada 30. novembris

2.Moz.28:1, 6

Kad tu klausīsi Tā Kunga, sava Dieva, svētīts tu būsi ieiedams un svētīts tu būsi iziedams.