trešdiena, 2018. gada 14. novembris

2.Kor.6:2

Redzi, tagad ir tas labais pieņēmīgais laiks; redzi, tagad ir tā pestīšanas diena.