ceturtdiena, 2018. gada 15. novembris

1.Kor.15:57

Pateicība Dievam, kas mums to uzvarēšanu devis caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.