piektdiena, 2018. gada 9. novembris

1.Ķēn.8:57

Lai Tas Kungs, mūsu Dievs, ir ar mums, itin kā viņš bijis ar mūsu tēviem.