svētdiena, 2018. gada 7. oktobris

Hoz.11:3

Es tomēr Evraīmu mācīju staigāt, es tos ņēmu uz savām rokām, bet tie neatzina, ka es tos dziedināju.