piektdiena, 2018. gada 28. septembris

Ps.66:20

Slavēts Dievs, kas nav atmetis manu lūgšanu, nedz novērsis savu žēlastību no manis.