trešdiena, 2018. gada 8. augusts

Jes.33:5-6

Tas Kungs Ciānu piepildījis ar tiesu un taisnību. Un tavā laikā būs ticība, pestīšanas bagātība, gudrība un atzīšana.