pirmdiena, 2018. gada 23. jūlijs

Mt.8:11

Daudzi nāks no rīta un no vakara puses un sēdēs ar Ābraāmu, Īzaku un Jēkabu Debesu valstībā.