piektdiena, 2018. gada 27. jūlijs

Jņ.14:23

Jēzus atbildēja un uz to sacīja: ja kas Mani mīl, tas Manu vārdu turēs.