svētdiena, 2018. gada 1. jūlijs

Jes.60:10

Savā dusmībā es tevi esmu sitis, bet savā žēlastībā es par tevi esmu apžēlojies.