svētdiena, 2018. gada 29. jūlijs

Jes.45:15

Patiesi, tu esi apslēpts Dievs, Izraēla Dievs, Pestītājs.