pirmdiena, 2018. gada 2. jūlijs

Īj.10:12

Dzīvību un žēlastību tu man esi devis, un tavas acis sargāja manu dvēseli.