piektdiena, 2018. gada 22. jūnijs

Cah.2:14

Gavilē un priecājies, Ciānas meita, jo redzi, es nāku un dzīvošu tavā vidū, saka Tas Kungs;