pirmdiena, 2018. gada 25. jūnijs

2.Tes.1:11

Mēs arī vienmēr lūdzam par jums, lai mūsu Dievs jūs dara cienīgus, ka dabūjat, uz ko esat aicināti, un lai viņš jūs dara pilnīgus visā labā prātā un ticības darbā ar spēku.