ceturtdiena, 2018. gada 24. maijs

Ps.32:1

Svētīgs ir tas, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki apklāti.