svētdiena, 2018. gada 6. maijs

Lk.17:15

Viens no tiem, redzēdams, ka viņš tapis šķīsts, griezās atpakaļ un teica Dievu ar skaņu balsi.