piektdiena, 2018. gada 18. maijs

Ap.d.19:26

Tie nav Dievi, kas rokām taisīti.