svētdiena, 2018. gada 13. maijs

4.Moz.6:25

Tas Kungs lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai tev ir žēlīgs.