trešdiena, 2018. gada 2. maijs

1.Kor.3:7

Nedz tas dēstītājs ir kas, nedz tas slacinātājs, bet Dievs, kas audzina.