pirmdiena, 2018. gada 26. februāris

Ps.106:6

Mēs esam grēkojuši līdz ar saviem tēviem, esam noziegušies un bijuši bezdievīgi.